De kappersmarkt! 

 

Nederland heeft meer te besteden:

Consumenten besteden al twintig kwartalen op rij meer dan een jaar eerder. Ze hebben in het eerste kwartaal van 2019 0,7 procent meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2018. Ook het bruto binnenlands product (bbp) is in het eerste kwartaal van 2019 gestegen. Deze is gestegen met 0,5 procent.

De kappersbranche is groeiende:

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de vraag naar kappers nog onverminderd groot is. De omzet in de kappersbranche is al jaren stijgende. En kende sinds 2005 slechts een klein dipje.  Ons product is niet uniek, maar wel bewezen succesvol.

 Verder zien we in de cijfers van het CBS dat Nederland in 2007 ongeveer 17.000 kapperszaken telde. Tien jaar later zijn dat er 10.000 meer. Oftewel 27.000 kapperszaken in 2017. Opvallend genoeg is dat in deze 10 jaar het aantal kappers nagenoeg gelijk is gebleven. Nederland kent ongeveer 45.000 kappers. Hieruit kan je wel opmaken dat de explosieve groei van kapperszaken het gevolg is van een groei in het aantal kappers die voor zichzelf is begonnen. Veel van deze nieuwe kapperszaken zijn zaken aan huis.

Doordat de omzet in de kappersbranche blijft stijgen. Kan je wel concluderen dat de vraag naar kappers nog altijd in een stijgende lijn bevindt.

In 2003 was ruim een derde van de kappers jonger dan 25 jaar en 65 procent was jonger dan 35. In 2017 lag de gemiddelde leeftijd van kappers hoger. 58 procent was ouder dan 35. Ook nam het percentage vrouwelijke kappers verder toe, van ruim 86 procent in 2003 naar 91 procent in 2017.

De Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) noemt deze trend op termijn een gevaar voor het voortbestaan van het vak. “Leerling-kappers worden opgeleid in grote kapsalons, niet bij iemand thuis”, stelt manager belangenbehartiger Gert-Jan Deben. “Als iedereen voor een thuiskappers kiest, verdwijnt de kapper van morgen”. De branchevereniging pleit daarom ook voor een gelijk speelveld, waarbij thuiskappers aan dezelfde regels zijn gebonden als grotere salons. “Winkels hebben te maken met strengen gemeentelijke controles en hoge kosten”, zegt Deben. “Maar ambulante kappers of thuiskappers niet”.

Mocht er een gelijk, of gelijker, speelveld komen voor thuiskappers en kapsalons dan is het aannemelijk dat de stijging van zelfstandige kappers zal afnemen en de klandizie voor kapsalons weer zullen stijgen.

 

Economics of Happiness:

 Steeds meer draagvlak voor de “Economics of Happiness”. Dat wil onder andere zeggen dat:

  • Het streven naar materieel geluk plaatsmaakt voor immateriële waarden (gezondheid, schoonheid etc..)
  • De lokale markt belangrijker wordt dan de globale markt
  • De focus verschuift van beleving naar verrijking
  • Werken om te leven en niet andersom
  • Fotosharing steeds belangrijker wordt. Hierdoor wordt er van mensen steeds vaker verwacht dat ze er 24/7 goed uitzien.

Conclusie:
De groeiende economie, de trends op het gebied van uiterlijk en de gunstige ontwikkelingen in de kapperswereld scheppen een gunstig klimaat om een kapperszaak te beginnen.